Over ons

samen2

Wij, Karin en Maxim, zijn een tweelingstraal koppel, wonend in Nederland. We zijn een nuchter stel, en naast beiden de afgelopen 15 jaar een intensieve focus te hebben gehad op onze spirituele transformatie en dienstbaarheid aan het collectief, hebben we tegelijk gewone, aardse levens geleid, met werk in de financiële en ICT-sectoren, en het opvoeden van kinderen.

We zijn in 2012 samengebracht door Spirit, en we zijn nu 9 jaar samen. In een mooie synchroniciteit kreeg een bevriende tweelingvlam van Maxim begin 2012 de naam van Karin door van Spirit, als zijnde de tweelingstraal van Maxim. Maxim is nog dezelfde dag contact gaan zoeken, en een paar weken later, na een bijzondere activatie van onze harteverbinding, kozen we voor een liefdesrelatie. Later in 2012, zijn we tot onze verrassing in een spiritueel-energetisch huwelijk getreden, geïnitieerd door Spirit, in een Maria Kerk in Rome, met een zegening van Lady Master Mary (Moeder Maria). We hebben vele levens samengeleefd als spiritueel bewuste partners, onder andere in Atlantis, Egypte, Israël, India, Malta en Mexico. Inmiddels belichamen we beiden onze I AM Aanwezigheid, en zijn we beiden volledige belichamingen van onze Geascendeerde Meester Zelven. Deze hogerdimensionale delen van onszelf werken ook in de hogere dimensies nauw samen.

Het was de bedoeling, onze blauwdruk voor deze incarnatie, om dit leven op de Aarde samen te komen en in éénheid onze kosmische zelven op Aarde in onszelf te gronden en tot zelfrealisatie te komen. Sinds 2012 hebben we een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In de eerste fase, van 2012 tot 2020, dienden we ons werk in stilte en anonimiteit te doen, ten gunste van onze innerlijke transformatie en ons planetair lichtwerk. Dit gaf ons de energetische rust die we daarvoor nodig hadden, zonder al te veel invloeden van buitenaf, van mensen en van tegenwerkende etherische krachten. Vóór 2012 hadden we beide reeds vele workshops gegeven op het gebied van ascensie en heilige geometrie, maar hier zijn we mee gestopt in 2013. In 2009 heeft Karin ook nog een spiritueel kinderboek geschreven, hier te verkrijgen (ook als e-book).

We hebben in de periode 2012-2020 veel samen gemediteerd en werk verricht in de ether. We hebben veel innerlijk werk verricht om onszelf en onze tweelingstraal verbinding te zuiveren, te aarden en te verenigen. In die jaren hebben we ook veel samengewerkt met de Geascendeerde Meesters, Aartsengelen, Elohim, Buitenaardsen, Draken en Natuurwezens. We zijn betrokken geweest in de december 2012 transitie, de verankering en bescherming van de Diamanten Straal op Aarde, de herverbinding met de Bron, de gronding van Goddelijke Waarheid, de gronding van het Kosmisch Christuskind, het mogelijk maken van belichaming van de ziel, de beweging door de 4e dimensie heen, de ontmanteling van de 3D Matrix, en de geboorte van de 5D Aarde. We hebben pioniersrollen vervuld in het onszelf bevrijden van de Matrix, en kregen daarbij voortdurend vele duale krachten en 4D technologie op ons dak die dit wilden verhinderen. We zijn in meditatie naar veel plekken op, in en buiten de Aarde gereisd voor healing, gridwerk, activatie van heilige plekken, ontvangen van initiaties, neutraliseren van duale krachten en bevrijden van gevangen lichtkrachten. Plekken waar we onder meer lichtwerk verricht hebben, zijn Nederland, Egypte, Israël, Ethiopië, Italië, Bosnië, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Brazilië, Peru, Bolivia, Panama, Iona, Antarctica, Atlantis, Telos, Niburu en Arcturus. Vaak speelde in ons werk onze tweelingstraal hartverbinding een doorslaggevende rol als we donkere velden moesten doorbreken, maar uiteindelijk bleek er geen enkel duaal wezen bestand tegen deze liefdeskracht. Soms reisden we af naar de “Heart of Darkness” om iets om te zetten, en daar werd onze liefdeskracht behoorlijk op de proef gesteld, met een flinke druk op onze hartchakra’s en fysieke harten. Buiten onze gidsen en Hogere Zelven, heeft vooral Aartsengel Michaël een grote, begeleidende en aansturende rol gespeeld in onze meditaties. Bij grote mijlpaal activaties en initiaties lieten onze Elohim zelven zich zien.

In juni 2021 gaf Spirit aan dat het tijd is om uit de anonimiteit te treden en healings en workshops te gaan geven. Hierin werd benadrukt vooral gebruik te maken van onze tweelingstraal harteverbinding in onze activiteiten, en dat vormt de basis in zowel onze afstandshealings als in onze workshops. Daarnaast geeft Karin ook readings, in onze praktijk en online.

Het collectieve ascensieproces, het Aarde experiment, is reeds een groot succes, en vele ogen door de kosmos heen zijn momenteel op de Aarde gericht. Het Licht heeft gewonnen, de Aarde en de mensen die zichzelf hebben getransformeerd, zijn aan het ascenderen, daarin is geen weg meer terug. Wat nu nog resteert de komende jaren, is het ondersteunen van het gedeelte van de wereldbevolking dat zich nog niet bewust heeft geopend voor de spirituele werkelijkheid en de mogelijkheid van ascensie naar de 5e dimensie. Er zal de komende jaren ontzettend veel gaan veranderen, afgedwongen door het toenemende Licht, en in deze jaren zal er veel behoefte zijn aan balancering, healing en frequentieverhoging. Vele lichtwerkers zullen hiertoe geroepen worden door Spirit, en wij, Karin en Maxim, zullen hierin ons steentje met liefde en overgave bijdragen.

Liefs,
Karin Thomas
Maxim Lazet

Onze persoonlijke websites:
maximlazet.nl (Maxim)
divineheart.nl (Karin)

Healing.events