Informatie

Hieronder lees je alle relevante informatie voor deelname aan de afstandshealings. We willen je graag vragen deze pagina tenminste één keer goed doorgelezen te hebben alvorens deel te nemen.

Hoe werkt het?
Wij, Karin en Maxim, scheppen voorafgaand aan de healing samen vanuit onze beide harten een 13D liefdesveld dat dient als een container, een virtuele energetische ruimte, waarbinnen alle healing plaatsvindt. Dit veld wordt geëxpandeerd tot de grootte die nodig is om alle deelnemers erin te kunnen plaatsen. Binnen dit veld wordt een stroming aangezet van de frequenties van christuskracht, onvoorwaardelijke liefde en neutraliteit van het non-duale I AM bewustzijn die de healing een bedding geeft. Tevens worden er beschermende, diamanten lichtpilaren om de deelnemers heen geplaatst. De healing wordt volledig onder toezicht gesteld door het I AM bewustzijn van ons én van iedere deelnemer. Dit I AM bewustzijn fungeert als toeziend oog vanuit de 13e dimensie en stelt zeker dat alles gericht, veilig en gedoseerd plaatsvindt, en dat de healing plaatsvindt conform ieders individuele behoeften en zielepad.  De aanpak, thema’s en effecten van de healings worden bepaald door ieders eigen I AM, en  zullen per individu verschillen. Wij zullen gedurende deze collectieve healing samen in diepe meditatieve stilte verkeren, en in contact verblijven met onze I AM die het hele proces overziet.

Verwachtingen
Verwachtingen dienen getemperd te worden. Er kunnen nooit garanties gegeven worden dat exact dat gebeurt waar de deelnemer op hoopt. Uiteindelijk bepalen per individu te allen tijde de eigen Ziel en Hogere Zelf wat er gebeuren kan en mag, conform de eigen individuele evolutie, draagkracht en karmische bagage. En soms dienen er eerst vele lagen van de ui afgepeld te worden alvorens men tot kernstukken komen kan. Herhaling is daarom van grote waarde. In het ontvangen van healings geldt dan ook net als in het leven dat geduld, vertrouwen en overgave van groot belang zijn. Gebrek hieraan frustreert de mogelijkheden voor heling.

Ook het bewust ervaren van de healing is geen garantie. Iedereen heeft een ervaringsweg te gaan in het leren voelen van subtiele energieën, wij ook. Wat er mag gebeuren, ligt geheel bij ieders eigen Hoger Zelf, en of men er iets van ervaart, hangt niet af van de energie, maar van de eigen sensitiviteit en waarneming van energie. Hiermee willen we zeggen dat het zonde kan zijn om als gevolg van een “niks ervaren” ervoor te kiezen niet meer deel te nemen in volgende healings, omdat er ook dan wel degelijk allerlei effecten kunnen optreden, die op persoonlijkheidsniveau misschien slechts heel subtiel ervaarbaar zijn, maar op zielsniveau van grote waarde kunnen zijn.

Werkwijze
Karin en Maxim zullen elke maandag om 19.30 uur Nederlandse tijd het veld neerzetten in samenwerking met de hogere geestelijke krachten, en zullen gedurende een half uur in diepe stilte verkeren en dit veld dragen totdat het afgerond is. Wij zullen tenminste een kwartier van tevoren reeds in meditatie gaan, en ook erna nog tenminste een kwartier in meditatie verblijven. Wij raden de deelnemers aan hetzelfde te doen.

Bij aanvang van de healing, spreek de volgende woorden hardop uit:

   “Ik open mezelf nu voor de twinray healing.”

We hebben Spirit gevraagd of dit echt nodig is, omdat de instemming reeds gegeven is via de aanmelding, en Spirit zei: “Ja, het uitspreken van een intentie, duidelijk en met focus, helpt de kracht van de healing.”

Spelregels
Wij willen iedereen die deelneemt vragen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

* Gelieve je voor elke healing aan te melden via de aanmelding pagina. Deze aanmelding vertegenwoordigt voor je eigen geestelijke begeleiding je intentie dat je wilt deelnemen. Voor de duidelijkheid, je ontvangt na aanmelding GÉÉN bevestigingsemail. Ook betreft het geen online video event, er is geen zoom link nodig.

* Spreek de volgende woorden uit aan het begin van de healing:
“Ik open mezelf nu voor de twinray healing.”

* Ga liefst zelf in meditatie tijdens de healing. Hoe dieper je in stilte bent, hoe meer er kan gebeuren. Lukt het niet om te mediteren vanwege werk, laat dat je niet tegenhouden om mee te doen. Probeer dan zo stil mogelijk achter je computer te zitten, voeten stevig op de grond, en staar naar je monitor 😉

* Ga ter voorbereiding een kwartier van tevoren in meditatie, en blijf erna ook nog een kwartier in meditatie om de veranderingen in je energieveld te laten settlen. Dus totaal ben je dan van 19.15 tot 20.15 in meditatie.

* Zorg voor jezelf. Drink voldoende water achteraf. Houd je gronding in acht, voor, tijdens en na de healing. Een wandeling na de healing helpt de effecten van de healing uitbalanceren.

* Geen alcohol of drugs op de dag van de healing nuttigen, en zeker niet autorijden tijdens de healing.

* Je kunt geen andere mensen zonder hun geïnformeerde instemming opgeven voor de healing! Indien je om praktische reden de aanmeldingsprocedure op deze website voor een ander wilt uitvoeren, kan dat op voorwaarde dat die ander volledig geïnformeerd is en toestemming heeft gegeven. Begrijp dat dit niet te omzeilen is, ieders eigen Hoger Zelf overziet dit proces en registreert ieders eigen intentie om vanuit vrije wil deel te nemen.

* Als je dat sterk voelt, kun je van tevoren richting je eigen Hoger Zelf aangeven waar je graag healing op ontvangen wilt. Ons advies is echter altijd tevens de deur open te houden voor healing op onderwerpen waar je geen zicht op hebt. De mate van waarde en urgentie van onderwerpen heeft je Hoger Zelf zeer goed in ogenschouw, veel beter dan jijzelf. Maar dat wil niet zeggen dat je niet het een en ander kan aankaarten, er wordt dan door je geestelijke begeleiding tijdens de healing gekeken hoe er ruimte gemaakt kan worden voor een combinatie van onderwerpen.

* Je kunt alleen op het aangegeven tijdstip zélf de healing ontvangen. Hoewel kosmische energieën in beginsel niet gebonden zijn aan onze lineaire tijdsbeleving, kiezen we ervoor het zodanig te programmeren dat men niet op andere momenten (eerder of later) in tijd kan intunen.

* Indien je daar behoefte aan hebt, kun je zelf extra intenties zetten of aanroepen doen voor gronding en bescherming, maar dit is niet persé nodig. Wij nemen dit op in ons veld, en er zullen hoge, verlichte, geestelijke krachten meewerken die hier op toezien.

* Wij verrichten geen afstandshealing op andere tijdstippen dan op de aanmeldingspagina vermeld, en doen ook geen individuele afstandshealings. Indien er behoefte bestaat aan extra healing, dan kan dit via de (betaalde) readings die Karin doet bij ons in de praktijk of online, of via onze workshops en webinars.

* Je dient akkoord te gaan met de voorwaarden alvorens deel te nemen. Hier vind je enkele van de genoemde spelregels terug, plus gebruikelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid en de disclaimer.

* Healings worden ook aangekondigd in onze facebook groep en telegram kanaal, voel je vrij om lid te worden/te volgen om notificaties te ontvangen.

Ervaringen
Wij ontvangen heel graag jullie bijzondere ervaringen tijdens de healings! Die kun je via het contactformulier naar ons toesturen. Naast dat het onze harten vervult te weten wat er allemaal gebeuren mag tijdens de healings, is het ook van een grote waarde ter inspiratie voor andere (potentiële) deelnemers. Alle inzendingen zullen geanonimiseerd (je initialen en je land) worden gepubliceerd op de ervaringen pagina, en je instemming hiervoor zal worden verondersteld wanneer je ons je ervaring toestuurt. Alvast bedankt! <3

Donaties
De healings zijn kosteloos en zullen altijd kosteloos blijven. Mocht je echter voelen na één of meer healings iets terug te willen doen, donaties zijn van harte welkom, en dat kan via de donatie pagina. Wij wijden ons leven volledig aan het dienen van Spirit en het brengen van meer liefde, éénheid en waarheid op Aarde, en zullen onze inkomsten hier, naast het voorzien in de kosten voor ons levensonderhoud, in steken. Alvast hartelijk dank! <3

Veel voorkomende vragen

Wat zijn tweelingstralen?
Lees hier.

Is er een nieuwsbrief?
Healing.events gebruikt geen nieuwsbrief. Healings worden aangekondigd in onze facebook groep en telegram kanaal, voel je vrij om lid te worden/te volgen om notificaties te ontvangen.

Ik heb me ingeschreven voor een healing event, maar ik wil me uitschrijven, hoe doe ik dat?
Dat hoeft niet, je Hoger Zelf registreert je intentie en beslissing om af te zien van de healing, dat is voldoende.

Healing.events